Michelsonův interferometr


Michelsonův interferometr
Obr. 1 Náčrt Michelsonova interferometru (a), Interferenční obrazec na obrazovce detektoru (b)
L – zdroj monochromatického světla (laser),
Ppz – polopropustné zrcadlo (polo-zrcadlo),
Pz – pevné zrcadlo,
Zp – posuvné zrcadlo umožňující měření délky vlny světla,
D – Detektor, na němž se zobrazuje interference světla.

Paprsek světla se od zdroje L šíří k Ppz. Zde se jeho část odrazí a šíří se k D (odražený paprsek). Půlka zbývajícího paprsku (přímý paprsek) směřuje k Pz a druhá půlka (kolmý paprsek) směřuje k Zp. Na obou zrcadlech se paprsky odrážejí a vrací se k Ppz. Zde se lámou a šíří se k detektoru D. Jelikož každý ze tří paprsků prošel trasu různé délky, jejich vlny dopadají na detektor v různé fázi (někde se vzájemně podpoří, jinde se částečně nebo úplně vyruší), čím na obrazovce vzniká interferenční obrazec (Obr. 1b).

Copyright © 2024 Michelsonův interferometr.   Nová česká moderní a alternativní encyklopedie Wikina.   Založeno na šabloně Panorama od ThemocracyThemocracy